تبادل علمی آزمایشگاهیان

الاسم : تبادل علمی آزمایشگاهیان
المنصة : تيليجرام
النوع : جروب
العدد : 1226 عضو
اعلان

گروه تبادل علمی و خبری علوم آزمایشگاهی ایران 1️⃣توهین واهانت 2️⃣رفتن به پی وی اعضابدون هماهنگی 3️⃣تبلیغ درگروه بدون هماهنگی با ادمین های گروه

صفحات ذات صلة